Ouderraad

Samenwerking & communicatie tussen ouders en school stimuleren

4 kerntaken

1. Informeren van ouders over activiteiten en standpunten

  • bv. omtrent verkeersveiligheid

2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren tussen ouders en school

  • bv. oudercafé op vrijdag voor een schoolvakantie
  • bv. info-avond over veilig internet

3.Ondersteunen van school en werking

  • bv. (mede-)organisatie van fundraising activiteiten (o.a. winterhappening, schoolkalender, …)
  • bv. logistieke ondersteuning bij grootoudersdag

4.Inspraak van ouders in het schoolbeleid, o.a. door advies aan de schoolraad


Elke ouder kan via de ouderraad agendapunten laten opnemen


Leden

 Foto Liesbeth
Tineke De Decker
Voorzitter -L1
Carla Goossens
Ondervoorzitter -L1  K3
Liesbeth Willaert
K3 – L3
Eva Zagers
K2 & L1
Eef Ghys – lid schoolraad
Secretaris – K2 – L3
Katleen De Rooster
Lid Schoolraad – L2 & L4
Stijn Van den Eede
L1 – KO

Contact

Contacteer ons via ouderraad@sintniklaasschool.be

Vergaderdata

De ouderraad vergadert maandelijks (september – juni), op de tweede dinsdag van de maand.

Indien deze dinsdag een feestdag is of in een schoolvakantie valt, wordt een andere datum afgesproken op de vergadering van de maand voordien.