Schoolraad

Wat is de schoolraad

  • Bestaat uit leden van het schoolbestuur, personeel, ouders en lokale gemeenschap
  • Heeft inspraak en adviesbevoegdheid over het dagelijkse schoolgebeuren
  • Buigt zich over de wettelijke aspecten van het schoolleven

Samenstelling

Schoolbestuur

Martin Mollemans en Mark Vermoesen


Directie

Ann Jespers


Personeel

Birgit Dierckx en Liesbeth Pellegrims


Ouders

Katleen De Rooster en Eef Ghys


Lokale gemeenschap

Machteld Verbruggen en Pieter Annaert