Deel 2 A zorgvisie

Ons pedagogisch project geeft richting aan ons onderwijs hier op school.

Dit pedagogisch project is zuurstof voor onze zorgvisie. We vinden het belangrijk om een zorgzaam klimaat te creëren op school.

Onze zorgvisie steunt op 3 belangrijke pijlers:

– handelingsgericht werken

– zorgcontinuüm

– differentiatie

 

Voor meer info: zie bijlage

Deel 2 A Zorgvisie