Infobrochure onderwijsregelgeving

Dit document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

De inhoud van de infobundel kan ten allen tijden gewijzigd worden zonder instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud verwittigt de school de ouders.

infobundel onderwijsregelgeving versie 2015